ارائه خدمات پزشکی و پرستاری
و اجاره تجهیزات پزشکی

دارای مجـوز رسمی از وزارت بـهداشـت

خدمــات مــا

همکاران ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند

رباط اول روبرو داروخانه شریف کوچه56 ساختمان پزشکان رباط

031-91009045 | 09137309045 |09139309047