اجاره مانیتورینگ نوزاد

اجاره مانیتورینگ نوزاد  روزانه   35000 تومان

اجاره مانیتورینگ نوزاد در مرکز پرستاری امداد سلامت

دستگاه های مانیتورعلائم حیاتی نوزادان جهت چک تعداد ضربان قلب و اکسیژن خون

دسته: برچسب: