اجاره دستگاه ساکشن

اجاره دستگاه ساکشن ماهیانه 400/000 تا 1/000/000 تومان

اجاره دستگاه ساکشن در مرکز امداد سلامت اصفهان

دستگاه ساکشن جهت خارج کردن ترشحات راه هوایی بیمار استفاده میشود

در دو مدل بیمارستانی و رومیزی موجود میباشد

دسته: برچسب: