اجاره تخت مکانیکی بیمار

اجاره انواع تختهای مکانیکی بیمار  ماهیانه  800/000   تومان

اجاره تخت مکانیکی بیمار در مرکز خدمات پرستاری امداد سلامت

تخت های مکانیکی بیمار جهت آسایش و راحتی بیمار به صورت تخت های یک شکن و دوشکن

دسته: برچسب: