اجاره تخت برقی بیمار

اجاره انواع تخت برقی  ماهیانه  2/000/000  تومان

اجاره تخت برقی بیمارستانی از امداد سلامت اصفهان یکی از معقول ترین راههای تهیه تخت بیمارستانی است

تخت برقی بیمارستانی با قابلیت تنظیم ارتفاع /زیر سر بیمار /زیر پای بیمار و توانایی تحمل وزن 130 کیلوگرم

سپری نمودن دوران نقاهت بیمار در منزل را اسان تر مینماید

دسته: برچسب: