اجاره مانیتورینگ علائم حیاتی بزرگسالان

اجاره دستگاه مانیتورینگ بزرگسال ماهیانه   900/000  تومان

اجاره مانیتورینگ بزرگسال در مرکز پرستاری امداد سلامت

مانیتورینگ علایئم حیاتی بزرگسالان با پروپ های مخصوص اکسیژن ، ضربان قلب ، نوار قلب و فشارخون

دسته: برچسب: