اجاره دستگاه اکسیژن ساز

اجاره دستگاه اکسیژن ساز ماهیانه 2/000/000 تومان

اجاره دستگاه اکسیژن ساز در مرکز خدمات پرستاری امداد سلامت

اکسیژن ساز 5 و 10 لیتری مناسب برای بیمارانی که نیاز به استفاده

از اکسیژن با ساعت های طولانی میباشند

دسته: برچسب: