ارائه خدمات پزشکی و پرستاری
و اجاره تجهیزات پزشکی

دارای مجـوز رسمی از وزارت بـهداشـت

خدمــات مــا

خدمات پزشکی

مراقبت و پرستاری

تجهیزات پزشکی

همکاران ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند